About the author

Related Articles

One Comment

 1. 1

  Sanjiv

  बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना –
  आज सकाळीच शेजारच्या गल्लीतील वाड्यात लगबग सुरु झाली होती. काही घरगुती कार्यक्रम होता., साहजिक घरगुती म्हंटलं म्हणजे फक्त ओळखीचेच येणार.
  पण इकडे २ गल्ली सोडून सकाळपासूनच काही मंडळी घोड्यावर बसली होती. जबरदस्ती वाड्यात डोकावून बघायचा केविलवाणा प्रयन्त होता. थोड्यावेळात तिकडे बँड चा आवाज यायला लागला तसे ह्यांचे पाय थरथरायला लागले. तिकडे आवाज मोठ्याने वाढला तशी इकडली मंडळी बेभान होऊन नाचायला लागली होती. जणू काय “बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना”
  आता संध्याकाळ होत आली होती अन बहुतेक तिकडे कार्यक्रम आटोपला होता पण इकडे २ ऱ्या गल्लीत नाचण्यावरून भानगडी झाल्यात. काहींना वाढप्याचे काम करायचे होते पण आमंत्रण नसताना कसे जायचे ह्यातच चिडचिड झाली होती.
  आता तिकडे वाड्यात शांतात होती अन इकडे नाचून – नाचून पाय दुखलेली मंडळी उपाशी झोपली होती. ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2016 Powered By Tech Varta Team